Selecteer een pagina

Privacy Policy

Stadskalender Maastricht is een handelsnaam van Harro Coumans Advies, een bedrijf dat diverse communicatiediensten en -producten levert. Met Stadskalender Maastricht maken we producties gericht op de regio Maastricht. Bij de uitvoering van ons werk nemen we jouw privacy heel serieus. In dit document leggen wij je zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en welke rechten je kunt uitoefenen.

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle uit naam van Stadskalender Maastricht geleverde producten en diensten. Harro Coumans Advies, gevestigd te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Harro Coumans Advies verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Harro Coumans Advies van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Harro Coumans Advies in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van Harro Coumans Advies, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Harro Coumans Advies. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Harro Coumans Advies. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Harro Coumans Advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Harro Coumans Advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Harro Coumans Advies zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Harro Coumans Advies verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Onze website stadskalendermaastricht.nl gebruikt Google Analytics. Dit programma registreert jouw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen. Om onze website te bezoeken, vragen wij jou akkoord te gaan met deze cookies. Ook zijn er cookies van derde partijen nodig om video’s te kunnen tonen op onze website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@stadskalendermaastricht.nl.

Beveiliging

Harro Coumans Advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens.  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Harro Coumans Advies toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Harro Coumans Advies gebruik maakt van de diensten van derden, zal Harro Coumans Advies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Harro Coumans Advies je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@stadskalendermaastricht.nl.

Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan horen wij graag van jou. Stuur een mailtje naar info@stadskalendermaastricht.nl.

Laatst bijgewerkt op 25 september 2020.

 

 

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Gewoon even mailen.

Stuur je mail naar info@stadskalendermaastricht.nl.

Harro Coumans
Stadskalender Maastricht